Lunsjforedrag: "Kulturelle variasjoner i forståelsen av manglende bevissthet, sjel og livskraft"

Det er ulike kulturelle forståelser av hvordan tap av bevissthet, sjel og livskraft påvirker menneskers erfaringer av kropp og helse på ulike måter.

Som en del av de nasjonale forskningsdagene inviterer vi til lunsjforedrag ved UiT i Harstad.

Praktisk informasjon:
Arrangementet foregår i kaffebaren Panorama, mat og drikke kan handles i Prandium i etasjen under.
Det er gratis inngang, men begrenset med plass på grunn av smittevernshensyn. Navn og kontaktinformasjon vil bli registrert ved inngangen.

Om foredraget:

I ulike sosiokulturelle grupper finnes ulike forklaringer på tap av bevissthet, sjel og livskraft som igjen har betydning for folks opplevelser av kropp og helse.

Oppfatninger om at bevissthet og sjel er lokalisert innad i menneskets kropp og hjerne er en relativt utbredt oppfatning i vårt samfunn. Slike oppfatninger utfordres i møte med normale forståelsesmåter andre steder i verden.

Foredragsholder Katrine Høgmo har master i sosialantropologi og er stipendiat ved institutt for vernepleie, UiT Norges arktiske universitet.

Med hovedvekt på eksempler fra antropologiske studier i Peru og Indonesia, beskrives tilfeller der manglende bevissthet eller nedsatt helsetilstand forklares som forårsaket av tap av ens sjel eller livskraft. Dette innebærer igjen en tro på sjel eller livskraft som noe som kan bevege seg inn og ut av kroppen. Ulike forståelser av tap av bevissthet, sjel og livskraft påvirker menneskers erfaringer av kropp og helse på ulike måter.

Målgruppe:
Denne tematikken er særlig relevant for de som jobber tett med mennesker med minoritets eller innvandringsbakgrunn i Norge, og ellers andre interesserte.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 24. september 2020 kl. 11.30–12.15
Hvor: Panorama kaffebar
Studiested: Harstad
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Campusadministrasjonen