Disputas – Cand.med Rune H. Hermansen

Hermansen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Physical activity, cardiovascular risk factors, and mortality in ethnic groups in the Arctic region of Norway. Results from two population-based studies: The Finnmark 3 study 1987-1988 and SAMINOR 1 2003-2004”

 

Avhandlingen er tilgjengelig her!
The doctoralthesis!

 

 

På grunn av koronautbruddet er auditoriet stengt for publikum. Opptaket av disputasen vil være tilgjengelig i en uke.
The auditorium will be closed to the public because of the corona outbreak. A recording of the disputation will be available for one week.

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen: ekaterina.e.sharashova@uit.no

Opponents ex auditorio should sign up the the leader of the defense by E-mail: ekaterina.e.sharashova@uit.no

 
Prøveforelesning over oppgitt emne starter kl. 10.15

«Hvordan implementere anbefalinger om fysisk aktivitet i den Nordnorske befolkningen?»
Prøveforelesningen strømmes her!
The trail lecture will also be streamed here!


Disputasen starter kl. 1215
Disputasen strømmes her!

The defense will be streamed here!

 

 

 Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

The aim of the thesis was to provide new insight into physical activity (PA), cardiovascular disease (CVD) risk factors, and mortality in relation to ethnicity in the Arctic of Norway. The thesis builds on two population-based studies: The Finnmark Study 3 in 1987-1988 and SAMINOR 1 in 2003-2004. Paper I is a cross-sectional study. Paper II and III are longitudinal studies with 16 and 26 years of follow-up, respectively. In paper I, the Sámi were more physically active at work and had a higher total PA score than Norwegians. In paper II, we found only small effects of changes in leisure time physical PA (LTPA) on CVD risk factors. In paper III, higher levels of LTPA were associated with a decrease in all-cause mortality. Participants with sedentary or heavy manual work had higher mortality than those in the walking and lifting group. Both ethnic groups responded similar to PA. The findings may be of interest for an ethnic diverse population with a lifestyle closely interwoven with PA.

 

Veiledere
Hovedveileder Førsteamanuensis Bente Morseth, Idrettshøgskolen, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Bi-veiledere
Professor Bjarne K. Jacobsen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
Ph.d. Ann Ragnhild Broderstad, Senter for samisk helseforskning SSHF
Dosent Markku Mähønen, Kirkenes sykehus 

Bedømmelseskomité
Professor Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København, Danmark - 1. opponent
Professor Annika Rosengren, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige – 2.opponent
Førsteamanuensis Kristin Benjaminsen Borch, ISM, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder:
Førsteamanuensis Ekaterina Sharashova
Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 

 

 

 

 

 

 

Når: 02.07.20 kl 12.15–14.15
Hvor: Heldigital
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender