Hvordan forebygge og behandle atferdsvansker?

For å kunne forebygge, håndtere og behandle atferdsvansker er det viktig med kunnskap om hvordan mindre problematisk atferd kan utvikle seg til mere alvorligere atferdsvansker.

Problematisk atferd forekommer blant de fleste barn uavhengig av familie, kjønn og alder. Problematisk atferd hos barn oppstår i visse perioder, i varierende grad, dette så vel som hjemme, i barnehagen og på skolen. Kunnskap om hvordan mindre problematisk atferd (f.eks. det å ikke etterkomme beskjeder, uvilje til samarbeid og negativ utagering) kan utvikle seg til mere alvorligere atferdsvansker, er viktig for å kunne forebygge, håndtere og behandle atferdsvansker på virksomme måter.

Vanligvis skiller vi mellom eksternalisert (utagerende) atferd og internalisert (innagerende) atferd. Dette skillet er noe utilstrekkelig, da barn som viser eksternaliserte atferdsvansker også kan ha internaliserte vansker. Denne forelesningen vil dreie seg om hvordan eksternaliserte atferdsvansker utvikler seg. Dette bl.a. forklart ut i fra og med eksempler fra relasjonsteori (tilknytning) og sosial interaksjonslæringsteori, hvordan teoriene samlet sett er relevant for å forebygge og håndtere mindre alvorlig problematisk atferd og hjelpe barn som allerede har utviklet alvorlige atferdsvansker.

Forelesningen passer for alle jobber med eller har barn hovedsakelig i alderen 3 – 8 år, men også eldre barn/ungdom. 

Foredragsholder: Førsteamanuensis Merete Aasheim.

Den digitale forelesningen er gratis og et tilbud til ansatte i kommunene i Øst Finnmark. 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 14. oktober 2020 kl. 13.15–16.00
Hvor: Øst Finnmark
Studiested: Kirkenes, Digitalt
Målgruppe: inviterte
Kontakt: Mariann Bellika Hansen
Telefon: +4777644251

Påmelding
Frist: 12.10.2020
Påmeldte:
16
Meld meg på!