Disputas – Cand. psychol. Kent Nordby

Nordby disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: “Student procrastination: Measurement, reduction and Environmental factors”

Avhandlingen er tilgjengelig her!
The doctoral thesis is available here!

På grunn av koronautbruddet er auditoriet stengt for publikum. Disputasen vil i stedet bli strømmet. Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i en uke.
The auditorium will be closed to the public because of the corona outbreak. The defense will be streamed. A recording of the disputation will be available for one week.

Prøveforelesning starter kl. 10.15
Tittel:  "Research on procrastination: State of the art and possible future directions"
Prøveforelesningen strømmes her!
The trail lecture will be streamed here!

Disputasen starter kl. 12.15
Disputasen strømmes her!
The defense will be streamed here!

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen (ingunn.skre@uit.no).
Opponents ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail (ingunn.skre@uit.no).

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen/Summary:
Procrastination, the delay of important tasks despite expecting to be worse off, is a common problem among students.
This thesis examines how procrastination can be measured by validating two scales, the Irrational Procrastination Scale and the Pure Procrastination Scale.
Then we examine if a brief lecture-based intervention can help students reduce their procrastination problem, finding positive effects particularly among those students that struggles the most.
Finally, we investigate how environmental factors in the academic setting (e.g., procrastinating peers, freedom in the academic setting) can be related to procrastination.
We identify several “procrastination-friendly” academic factors that may be important in fostering student procrastination, speaking for an increased focus on such factors in future research.

Veiledere/ Supervisors:
Hovedveileder/Main supervisor:
Professor Frode Svartdal, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
Biveiledere/supervisors:
Tove Irene Dahl, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
Catharina Wang, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomité/Defensecomitee:
Professor Åge Diseth, Universitetet i Bergen - 1. opponent
Dosent Per E Garmannslund, Universitetet i Agder – 2. opponent
PhD Espen Bjørkedal, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder/ Leader of defense:
Førsteamanuensis Ingunn Skre, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Når: 17.06.20 kl 10.15–16.00
Hvor: Strømmes fra auditorium Cortex
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennewein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender