Disputas – master in Global Health Marisa Eleonor da Silva

Marisa da Silva disputerer for ph.d-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Weight change and cancer”


Avhandlingen er tilgjengelig her!
The doctoral thesis is available here!


Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i en uke.
A recording of the disputation will be available for one week.

Prøveforelesning starter kl. 10.15
Tittel: “Weight and weight change, and risk of coronary heart disease: time trends and current status”
Prøveforelesningen strømmes her!
The trail lecture will be streamed here!

Disputasen starter kl. 12.15
Disputasen strømmes her!
The defense will be streamed here!

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen (tonje.braaten@uit.no).
Opponents ex auditorio should sign up to leader of defence by e-mail (tonje.braaten@uit.no).

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

The gain of no gain.
Weight gain over 7 years increased the risk of cancer in women in Norway. Our study reveals the relationship between weight gain and cancer. Weight gain, regardless of BMI status, increased the risk of several major cancers such as breast, colorectal, and endometrial cancer, as well as pancreatic cancer with its poor prognosis of survival. By avoiding weight gain, 43% of pancreatic cancer cases in women in Norway diagnosed in 1998–2015 could have been prevented.
There are few studies on the topic of weight gain and certain cancers. Our results on pancreatic cancer are new and our research have demonstrated the impact of weight maintenance.

Veiledere:
Hovedveileder/Main supervisor:  Førsteamanuensis Charlotta Rylander, institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitetet

Biveileder/supervisor:  Professor Elisabete Weiderpass, Director of the International Agency for Research on Cancer, World Health Organization

Bedømmelseskomité/Defensecomitee:
Professor Lars Johan Vatten, NTNU – 1. opponent

Professor Alicja Kuskowska-Wolk, Karolinska institutet – 2. opponent

Postdoktor Jonas Johansson, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder:
Førsteamanuensis Tonje Braaten, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Når: 25.05.20 kl 10.15–16.00
Hvor: Strømmes digitalt
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennewein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender