Disputas – master i klinisk sykepleie Siv Jorunn Storli Olsen

Disputas – master i klinisk sykepleie Siv Jorunn Storli Olsen

disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Coronary heart disease and cardiac rehabilitation. Participation rate, predictors and effects on symptoms of anxiety and depression, and employment status of patients following percutaneous coronary intervention - A nationwide prospective cohort study”

Avhandlingen er tilgjengelig her.

The doctoralthesis click here.

På grunn av koronautbruddet er auditoriet stengt for publikum. Disputasen vil i stedet bli streamet her.

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i en uke.

The auditorium will be closed to the public because of the corona outbreak. The defense will be streamed here

A recording of the disputation will be available for one week.

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Vi fulgte pasienter som fikk utblokking på grunn av trange hjerteårer. Etter tre år fikk de spørsmål om hjerterehabiliteringsdeltagelse, graden av symptomer på angst og depresjon og yrkesstatus. Av 7068 pasienter, rapporterte 28% deltagelse på hjerterehabilitering. Deltakelsesgraden var forskjellig mellom de regionale helseforetakene i Norge. En fjerdedel og en femtedel rapporterte klinisk relevante symptomer på angst og depresjon. Av de i yrkesaktiv alder var 70% i arbeid tre år etter utblokkingen. Når vi sammenlignet resultatene mellom to like grupper av deltagere og ikke deltagere, fant vi ingen effekt av hjerterehabilitering på symptomer på angst og depresjon eller ansettelsesstatus. Resultatene tydet på at pasientene som har særlig behov identifiseres og oppfordres til å delta på hjerterehabilitering, men at flere bør få tilbudet. Mental helse og yrkesstatus er av betydning for denne pasientgruppen og bør være en del av oppfølgingen etter utblokking.

Veiledere
Hovedveileder  Professor Tove Aminda Hanssen, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomité
Professor Selina Kikkenborg Berg, Københavns universitet i Danmark - 1. opponent.

Professor Emeritus John Gunnar Mæland, UiB – 2. opponent.

Professor Silje C. Wangberg, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

Disputasleder: Førsteamanuensis Kjersti Sunde Mæhre, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted:

 "Metoder for å vurdere effekt av ikke-farmakologiske intervensjoner i helseforskning".

Prøveforelesningen vil også bli streamet. Trykk her.

The trail lecture will also be streamed. Click here.

 

Når: 03.04.20 kl 10.15–15.15
Hvor: Streames fra grønt auditorium Harstad
Sted: Harstad
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andre.jennerwein@uit.no
Legg i kalender