Prøveforelesning: Maria Nordrum, Institutt for språk og kultur

Master Maria Nordrum holder prøveforelesning over oppgitt emne for PhD. –graden i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde lingvistikk.

 “Russian aspect between the grammar and the lexicon”

Bedømmelseskomité:

professor emeritus Östen Dahl, Stockholms Universitet, Sverige (førsteopponent)

professor Alan Cienki, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland (andreopponent)

forsker PhD Natalia Mitrofanova, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø

Disputasleder:

førsteamanuensis Linda H. Nesby, institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø

Disputasen holdes kl. 11.15, samme dag 

På grunn av situasjonen rundt Korona viruset vil prøveforelesningen være lukket. Publikum kan følge forelesningen via denne lenken:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/bafbb72ca3af46b2904ff7043eddbf6921

Når: 27.03.20 kl 10.15–11.00
Hvor: Online
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Kari T. Guldahl
E-post: kari.t.guldahl@uit.no
Legg i kalender