Avlyst Lunsj-seminar: The anti-gender backlash

SAIH lanserer rapport om hvordan kunnskap om kjønn og LGBTI-rettigheter undertrykkes og sensureres - forfatteren deltar per skype (seminar in English)

Illustration from cover photo of SAIH-report, photo credit: Divyakant Solanki.

(English text below)

SAIH setter i vår fokus på en ny internasjonal trend der kunnskap om kjønn og LGBTI-rettigheter politiseres og undertrykkes. Dette er både angrep på kjønnsforskning og -studier, og angrep på akademisk frihet.

SAIH har utarbeidet en rapport om dette som lanseres i neste uke (i Oslo 10. mars)

Rapportforfatteren: Dr. Haley McEwen fra The Wits Centre for Diversity Studies, University of the Witwatersrand, Johannesburg er i Norge men måtte dessverre avlyse sitt Tromsø-besøk 12. mars. Hun deltar i stedet per skype for å diskutere rapport og tema med oss over lunsjbordet. 

Lese mer: Det er flere oppslag om temaet i norsk universitetspresse:

Arrangementet er et samarbeid mellom SAIH, SAIH lokallag Tromsø, Senter for kvinne-and kjønnsforskning og Seksjon for internasjonalt samarbeid.

Alle er velkomne -  vi stiller med kaffe/te og 25 lunsj - førstemann til mølla får.

English text:

SAIH is this spring focusing on a new international trend where knowledge about gender and LGBTI rights is politicized and suppressed. This represents attack both on gender research and gender studies, as well as on academic freedom.

SAIH has prepared a report on this subject, launch is next week (in Oslo March 10)

The author of the report: Dr. Haley McEwen from The Wits Center for Diversity Studies, University of the Witwatersrand, Johannesburg is in Norway but had to cancel her visit to Tromsø on March 12. Still, she will be with us by skype to discuss the subject and the report over the lunch table.

Read more: There are several articles on the topic in the Norwegian university press (in Norwegian):

The event is a cooperation between SAIH, SAIH local chapter Tromsø, Centre for Women's and Gender Research and International Cooperation Section.

Everyone is welcome - we provide coffee / tea and 25 lunch - first come, first served.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 12. mars 2020 kl. 12.15–13.00
Hvor: Senter for kvinne og kjønnsforskning, Breiviklia N-119
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, Studenter, gjester / eksterne
Ansvarlig: Håkon Fottland