Lunsjforedrag: "Levende campus - Et spennende utviklingsprosjekt"

I årets andre lunsjforedrag i serien "Utsikt & Innsikt" får du vite mer om det spennende prosjektet "Levende Campus".

Prosjektet ledes av Samskipnaden, og involverer både studenter og ansatte.

Målene for prosjektet er å:
- Skape aktivitet gjennom samarbeid som gir studentene tilhørighet til sitt eget campus
- Bidra til god start for nye studenter, noe som gir faglig og sosial tilhørighet
- Forebygge ensomhet blant studenter
- Få til økt samarbeid mellom alle avdelingene på campus

Disse målene knyttes opp mot mottaket av studenter i de første ukene ved studiestart, og mot studieåret forøvrig.

Det er allerede gjennomført en idemyldring, hvor man kartla dagens aktiviteter, så på hvilke hindringer vi opplever, og beskrev hvordan vi ser for oss et "drømmecampus".

I lunsjforedraget får vi ei kort innføring i plan, status og veien videre for prosjektet.

Ta lunsjen i Panorama og få det med deg du også!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 27. februar 2020 kl. 11.30–12.15
Hvor: Panorama kaffebar
Studiested: Harstad
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Campusadministrasjonen