Disputas - Line Holtet Evensen

Line Holtet Evenesen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

«Physical activity, cardiorespiratory fitness and venous thromboembolism”

Kort populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Venous thromboembolism (VTE), a blood clot in the legs or lungs, is a common and serious disease. Physical activity and fitness are important in the prevention of several lifestyle-related diseases. However, it is uncertain whether physical activity and fitness affect the risk of VTE. In this project, we used data from more than 30 000 participants in the Tromsø Study to investigate the relationship between physical activity, fitness and VTE. We found that a small amount of physical activity (≥1 h per week) was associated with a lower risk of VTE, especially in those age 65 years and older. Higher age-specific fitness also lowered the risk of VTE, and this association was stronger than for physical activity. Among those who already had a previous VTE, physical activity lowered the risk of mortality, but did not influence the risk of a recurrent VTE. Our results suggest that physical activity and fitness may be modifiable targets for prevention of VTE and improved prognosis after VTE.

Veiledere
Hovedveileder professor John-Bjarne Hansen Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet

Biveileder, professor Sigrid Brækkan, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomiteen
Professor Bengt ZÖLLER, Center for Primary Health Care Research, Malmö University Hospital – 1. opponent

Førsteamanuensis Dorthe Stensvold, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU  – 2. opponent

Sameline Grimsgaard, Institutt for klinisk medisin UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder
Førsteamanuensis Toralf Melsom, Institutt for klinisk medisin , UiT Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne: “Physical activity and cardiorespiratory fitness: nature or nurture?" holdes kl. 10.15, samme sted.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 07. februar 2020 kl. 12.15–15.00
Hvor: Auditorium Cerebellum, U.09.301
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte