Møte med Den norske Helsingforskomité

Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten har møte med Den norske Helsingforskomité.

Den norske Helsingforskomiteen arbeider med å dokumentere menneskerettighetsovergrep. Komiteen informerer norske og internasjonale institusjoner og offentligheter om viktige utfordringer. De har 20 års erfaring med å drive menneskerettighetsundervisning for både flyktningungdommer og politifolk og støtter personer, organisasjoner og initiativ som har til hensikt å fremme menneskerettighetene i Europa og Det tidligere Sovjetunionen. Her finnes mer informasjon om komiteen: https://www.nhc.no/

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 04. desember 2019 kl. 12.00–12.00
Hvor: Oslo
Studiested: Tromsø, Annet
Målgruppe: gjester / eksterne
Kontakt: Liss-Ellen Ramstad