Disputas - Jill-Marit Moholt

Disputas – Master i helsefag Jill-Marit Moholt 

Master i helsefag Jill-Marit Moholt disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:  

 

“Utilization of community healthcare services and family caregivers’ needs for support. 
A survey of family caregivers for older, home-dwelling persons with dementia in Northern Norway” 

 

Kort populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen: 

 

The majority of older persons with dementia live in their own home. Although a range of community healthcare services is available to support persons with dementia, family caregivers provide substantial care.  

 

This cross-sectional study includes 430 family caregivers of older, home-dwelling persons with dementia in Northern Norway. The study contributes to knowledge regarding the utilization of community healthcare services and assessment of family caregivers’ needs. The use of services varied, and some variations were unintended, e.g., that persons with dementia living in rural areas used fewer services than those living in urban areas. In addition, some of the services were used to a limited extent and several family caregivers reported substantial needs for the unused services.  

 

The study indicates that politicians, healthcare managers and healthcare professionals at the municipal level should dedicate attention to particular groups of persons with dementia and their family caregivers to reduce potential inequities in access to and use of the services.  Municipalities should evaluate the information about services and promote the advantages of using services. In addition, healthcare services should be adapted to the families in accordance with their needs.  

 

Veiledere 
Hovedveileder professor Nils Oddbjørn Henriksen 
Biveileder førsteamanuensis Marit Wolff Skaalvik 
Biveileder professor Oddgeir Friborg 
Biveileder førsteamanuensis Bodil Hansen Blix 

 

Bedømmelseskomiteen 
Førsteamanuensis Line Kildal Bragstad, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo,  – 1. opponent 
Professor emeritus Per-Olof Sandman, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, Sverige – 2. opponent 
Førsteamanuensis Solrunn Hansen, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité 

 

Disputasleder 
Professor Tove Aminda Hanssen, UiT Norges arktiske universitet 

 

 

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted:  

 

«Effekt og betydning av ulike helsetjenesteintervensjoner for personer med demens og deres pårørende».

Når: 21.11.19 kl 12.15–15.00
Hvor: Auditorium Cortex MH - vest
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Berit Bendisksen
E-post: berit.k.bendiksen@uit.no
Legg i kalender