Prøveforelesning - Andreas Falck Lahelle

Master i helsefag Andreas Falck Lahelle disputerer for ph.d.-graden i Helsevitenskapelige fag og vil i den forbindelse holde prøveforelesningen:

"Past and present evidence for physiotherapy treatment for patients with multiple sclerosis"

Disputasen holdes kl. 12:15 samme sted, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen:

"Group-based and individualized physiotherapy for persons with multiple sclerosis - A qualitative observational and interview study"

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 11. november 2019 kl. 10.15–11.00
Hvor: Auditorium Cortex, plan 7, MH - vest
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Berit Bendiksen