Ny tvangslov?

I juni ble forslag til en ny, felles lov om tvang og inngrep i helse- og omsorgssektoren levert til helseminister Bent Høie. Hvilke konsekvenser vil det få innen rus- og psykisk helsefeltet, dersom Tvangsbegrensningsloven blir iverksatt?

 

Vi i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykiske helse inviterer til temakveld om lovforslaget på biblioteket i Tromsø mandag 28. oktober.

Jusprofessor og leder av lovutvalget, Bjørn Henning Østenstad, vil presentere hovedpunkter fra lovforslaget og gi innblikk i avveiningene som ligger bak Tvangsbegrensningsloven. Astrid Weber og Kent Jensen, henholdsvis erfaringskonsulent og overlege ved UNN, deler sine perspektiver rundt lovutvalgets innstilling.

Hensikten med arrangementet er å få bedre innsikt i lovforslaget, samt legge til rette for en nyansert og opplyst debatt mens høringsrunden pågår.

Det blir anledning til å stille spørsmål fra salen.

Arrangementet er åpent for alle interesserte og gratis

Medarr: Tromsø bibliotek og byarkiv

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 28. oktober 2019 kl. 19.00–22.00
Hvor: Biblioteket i Tromsø sentrum
Studiested: Tromsø
Målgruppe: studenter, gjester / eksterne, inviterte, enhet, ansatte
Kontakt: Lena Beathe Arneberg


Vedlegg / Bilder