Sjømat og rettssystemet

Rettsregler og avtaler har betydning for matsikkerhet og –trygghet, kvalitet, markedsadgang og en samfunnsøkonomisk og rettferdig utnyttelse av våre fiskeressurser.

Dette er et åpent faglig møte (workshop/seminar), og alle interesserte er hjertelig velkommen til å melde seg på.

 

PÅMELDING

Arrangementet er gratis!

Frist for påmelding er 1. desember 2019.

 

Meld deg på her!

 

Velkommen!

Med vennlig hilsen

ARBEIDSGRUPPEN FOR MATSYSTEMRETT

Margherita Paola Poto                  Irene Vanja Dahl              Svein Kristian Arntzen

 


 

Program Sjømat og rettssystemet

 

Arrangør:

UiT Norges arktiske universitet

Det juridiske fakultet, arbeidsgruppen for matsystemrett (Food Law)

Margherita Paola Poto (postdoktor)

Irene Vanja Dahl (førsteamanuensis)

Svein Kristian Arntzen (førsteamanuensis)

i samarbeid med

Sverre Johansen, Sjømat Norge (næringslivsmentor)

  

I. Generell del: Introduksjon til rettsområdet

09.00 Velkommen                                                                                                                                                                    

09.10 Introduksjon til rettsområdet

Margherita Paola Poto, postdoktor, Jurfak                                                                                                                                                                                         

09.30 Det internasjonale rammeverket, del 1: Right to Food. Solutions to Food Waste

Lucia Polackova, Dr. jur., Ferrero S.r.l.                                                                                                   

09.50 Det internasjonale rammeverket, del 2

Valentina De Gregorio, Migrant Network Communications Manager, Slow Food                                                                                                                                                                                                            

II. Innspill fra praksisfeltet

10.10 Innlegg nr. 1

                Gunn H. Knutsen, fagsjef miljø- og helse, Sjømat Norge                                                                             

10.25 Innlegg nr. 2 Matsvinnprosjektet                                                                                                                     

                Innleder avklares om kort tid                                                                                   

10.40 Innlegg nr. 2 Begrensning av produksjonstap akvakultur                                                                         

                Innleder avklares som kort tid                                                                                  

 

Pause 10.55-11.10

                                                                                                                                           

III. Innspill fra forskningsfeltet

11.10 Innspill nr. 1

Paula Victoria Capodistrias, Matsentralen Norge                                                                                

11.30 Innspill nr. 2

Ana Karina Carvajal, SINTEF Ocean, Trondheim                                                                                                                                                                 

11.50 Innspill nr. 3 

Edgar Henriksen, Nofima, Tromsø                                                                                                             

12.10 Innspill nr. 4

Runar Gjerp Solstad, Nofima, Tromsø       

                                                                                           

Lunsj 12.30-13.30                                                                                                                                                                                    

IV. Spesiell del: Rettslige mekanismer for å sikre at marine ressurser ikke går til spille eller forringes som menneskeføde ─ Muligheter og begrensninger.

 

13.30 Matloven

Hans Peder Hvide Bang, Oslo                                                                                                                                                                                                      

13.50 Havressurslova

Vidar Landmark, ekspedisjonssjef, Oslo                                                                                                                 

14.10 Akvakulturloven

Halfdan Mellbye, advokat, Bergen                                                                                                                                                                                                                                                                        

14.30 Fiskesalgslagsloven og forretningsvilkår

Gerd Kristoffersen, Norges Råfisklag, Tromsø            

                                                       

V. Veien videre

 14.50-15.30 Diskusjon i grupper og plenum.                                                                                                              

 

 God tur hjem!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 06. desember 2019 kl. 09.00–15.30
Hvor: Auditorium 3, Teorifagsbygget hus 6
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Svein Kristian Arntzen

Påmelding her