Fra grunnrentelogikk til praktisk fangstregulering. Åpen forelesning med Ottar Brox

Høsting av naturressursnæringer er avgjørende for Nord-Norges utvikling. Striden nå dreier seg om fordeling av overskuddet fra disse næringene, den såkalte grunnrenta. Ottar Brox vil forelese om ulike måter denne fordelingen kan foregå på.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 22. oktober 2019 kl. 13.15–15.00
Hvor: Teorifagbygget Rom 1.425
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, inviterte, Ansatte
Kontakt: Ragnar Nilsen