Fra grunnrentelogikk til praktisk fangstregulering. Åpen forelesning med Ottar Brox

Høsting av naturressursnæringer er avgjørende for Nord-Norges utvikling. Striden nå dreier seg om fordeling av overskuddet fra disse næringene, den såkalte grunnrenta. Ottar Brox vil forelese om ulike måter denne fordelingen kan foregå på.

Når: 22.10.19 kl 13.15–15.00
Hvor: Teorifagbygget Rom 1.425
Sted: Tromsø
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Ansatte
Kontakt: Ragnar Nilsen
E-post: ragnar.nilsen@uit.no
Legg i kalender