Lørdagsuniversitetet: Varmere hav og fisk på vandring – hvem skal nå eie havets gull?

Klimaendringer påvirker livet i havene. Fisk vandrer fra eller til nye havområder, og havområder som tidligere var isdekket blir isfrie store deler av året.

Den internasjonale havretten regulerer staters rett til å fiske på og forvalte fisk og andre levende marine ressurser. Når en fiskebestand vandrer inn i et nytt område, må høstingen reguleres for å hindre at den blir overbeskattet.

Har havretten et regelverk for å håndtere slike situasjoner, eller risikere en at bestander overfiskes mens stater krangler? I sitt foredrag tar Tore Henriksen utgangspunkt i situasjonen i våre havområder i Nordøstatlanteren og i Polhavet.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 02. november 2019 kl. 13.00–14.00
Hvor: Hålogaland Teater, Teaterkafeen
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne
Kontakt: Stine Holand