Disputas: Joe Stephen Collins, institutt for språk og kultur

Master Joe Stephen Collins disputerer for ph.d. -graden i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde lingvistikk/språkvitenskap/fonologi.

"Neural Attractors and Phonological Grammar"

Prøveforelesningen starter kl. 10.15, samme dag og sted.

Kort sammendrag av avhandlingen:

What can language tell us about the inner workings of the brain? Linguists have known for a long time that there are rules governing the way we combine sounds in words and sentences. But why are those rules the way they are? This thesis argues that the rules themselves are a product of the dynamics of our brains, and the way we retrieve and combine the sounds of speech.

 

Veileder:

professor, PhD, Martin Krämer, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø

professor, PhD, Allessandro Treves, SISSA (Scuola Internazionale Superiore de Studi Avanzati) Italia

 

Bedømmelseskomité:

professor, PhD, John Alderete, Simon Fraser University, Canada (førsteopponent)

programdirektør, PhD, Betty Tuller, National Science Foundation, USA (andreopponent)

universitetslektor Daniel Karvonen, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø

 

Disputasleder:

professor Antonio Fábregas, institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 18. oktober 2019 kl. 11.15–15.00
Hvor: SVHUM E0.101
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Kari T. Guldahl