Prøveforelesning: Joe Stephen Collins, institutt for språk og kultur

Master Joe Stephen Collins holder prøveforelesning over oppgitt emne for ph. d. graden i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde lingvistikk/språkvitenskap/fonologi.

"Adding a learning component to the Phonological Latching Network for language development (as in, development of sound inventories, sound patterns, lexical representations, second language sound patterns)."

Bedømmelseskomité:

professor, PhD, John Alderete, Simon Fraser University, Canada (førsteopponent)

programdirektør, PhD, Betty Tuller, National Science Foundation, USA (andreopponent)

universitetslektor Daniel Karvonen, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø

 

Disputasen ledes av professor Antonio Fábregas, institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø

Disputasen holdes samme dag og sted kl. 11.15

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 18. oktober 2019 kl. 10.15–11.00
Hvor: SVHUM E0.101
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Kari T. Guldahl