Åpent hus på Botanisk avdeling

Når du går tur i Telegrafbukta, har du da undret deg over hva som er i den kvite bygningen med de store vinduer som engang var Marinbiologisk stasjon med Akvariet? Botanikerne ved Norges arktiske universitetsmuseum (Tromsø Museum) holder til i det bygget. Velkommen innenfor til åpent hus søndag 29. september kl. 12 - 15. Gratis inngang.

 

  • Se museets samlinger med planter og sopp
  • Hør hvordan samlingene brukes i forskningen vår
  • Se hvordan botanikerne jobber
  • Aktiviteter for barna:  bl.a. lag din egen urtesåpe 

 

Samlingene:

De vitenskapelige samlingene er museets ryggrad og utgangsmateriale for en stor del av den forskningen som foregår ved museet. De botaniske og mykologiske samlinger er lokalisert i herbarier på botanisk avdeling (Kvaløyvegen 30, det gamle akvariet). 

De botaniske og mykologiske samlingene består av innsamlede objekter av tørket, dødt materiale (belegg). Materialet til samlingene kommer stort sett fra forskjellige forsknings- og kartleggingsprosjekter, men også fra amatørbotanikere og gamle skoleherbarier.

Det meste av materialet i herbariene er fra nordområdene, men samlingene inneholder materiale fra hele verden. Mange kollekter er uerstattelige og kan ikke skaffes igjen, derfor har museet et stort ansvar for å ivareta sitt materiale på best mulig måte.

Herbariemateriale er viktig for forskning innen taksonomi og systematikk, organismenes variasjon og slektskap, og innen biogeografi. Materialet er tilgjengelig for forskere fra hele verden og brukes i mange ulike prosjekter - fra geografisk variasjon til genetisk slektskap.

Hovedtyngden av samlingsdata er tilgjengelige i Artsdatabanken og Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Museets herbarier inneholder over 260 000 dataregistrerte objekter, men tusenvis av kollekter (f.eks. alger og utenlandske karplanter) venter fortsett digitalisering.

Botaniske og mykologiske samlinger:

  • Karplanteherbarier (nordisk, arktisk, utenlandsk, hage) ca. 200 000 objekter
  • Moseherbariet    23 361 objekter Algeherbariet      ca. 3500 objekter
  • Lavherbariet 22 002 objekter Soppherbariet     38 819 objekter
  • I tillegg mindre delsamlinger innen bl.a. etnobotanikk, frø, pollen, andre botaniske objekter og vegetasjonshistorie.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 29. september 2019 kl. 12.00–15.00
Hvor: Botanisk avdeling, Kvaløyvegen 30
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne