HMS i landbruket (10 stp) - 3 samlinger. Søknadsfrist 29. oktober 2019

UiT Norges arktiske universitet, tilbyr videreutdanning i HMS for landbruket.  Studiet vektlegger en praktisk tilnærming av sikkerhetsarbeidet på gården.

Et godt HMS arbeid er ofte nøkkelen til en god arbeidshverdag. Landbruksbransjen jobber målrettet for å redusere ulykker og risiko og bondens egen forståelse av forbedringsarbeid, brannforebygging og kvalitetssystem er viktig for måloppnåelse.

Statistikken viser at det er et stort forbedringspotensial for HMS arbeid i landbruket. 

UiT, Norges arktiske universitet, tilbyr nå videreutdanning i HMS for landbruket. Kurset er skreddersydd bransjen med en fin miks av teori og praksis og er utviklet i samarbeid med Norges bondelag, Norges bonde- og småbrukarlag, Norsk landbruksrådgivning HMS og Fylkesmannen i Troms v/ Troms landbruksfaglige senter. 

HMS i landbruket gir 10 studiepoeng.

Kurset gir en innføring i viktige lover og regler for landbruket samtidig som ulike perspektiver for et godt HMS arbeid settes i fokus. 

Målgruppen er bønder, tillitsvalgte tilknyttet landbruk, rådgivere og personer i offentlig forvaltning og undervisningsinstitusjoner, andre med interesse for og ønsker om mer kunnskap om HMS-relaterte utfordringer i små og mellomstore bransjer. 

Kurset er samlingsbasert med 3 samlinger, fra lunsj til lunsj; 

1. samling, 2019: 26. – 28. november 2019

2. samling, 2020: 21.-23. januar 2020

3. samling, 2020: 3. - 5. mars 2020

Kurset gir kunnskaper om;

  • menneskelige utfordringer og sammenhenger mellom organisatoriske-, teknologiske- og psykologiske faktorer.
  • de spesielle forhold som påvirker kvaliteten i landbruket
  • de forhåndsregler som må tas ved tilrettelegging for et godt og sikkert arbeidsmiljø
  • brannforebygging i landbruket
  • praktisk kvalitetsarbeid med trening og innsikt i digitale hjelpemiddel i sikkerhetsarbeidet og løpende dokumentasjon vha digitale løsninger, KSL-kvalitetssystemet i landbruket
  • en sikrere arbeidshverdag og en mer lønnsom drift 

Kursavgift kr. 9 000. I tillegg kommer semesteravgift på kr. 625.

Søk her.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Starter: 26. november 2019 kl. 11.00
Slutter: 28. november 2019 kl. 11.00
Hvor: Teknologibygget, UiT
Studiested: Tromsø
Målgruppe: studenter, gjester / eksterne, ansatte
Kontakt: Svein Storbakk