Petter Dass – prest, pedagog og humorist

Professor emeritus og forfatter Nils Magne Knutsen har skrevet bok om Petter Dass med særlig vekt på å forklare hans popularitet gjennom 300 år. Velkommen til et foredrag som gir ny innsikt i dikterprestens liv og forfatterskap holdt av en engasjert formidler.

 

 

De siste 15-20 år har den gamle dikterpresten Petter Dass (1647-1707) vært utsatt for en rekke angrep både som dikter og som menneske.
Nå kommer professor emeritus Nils Magne Knutsen med ei sviende motmelding der han løfter fram den gamle prestens storhet som dikter.
Her framheves Petter Dass som en nyskapende og fantasifull pedagog og som en munter og livsglad forkynner, i klar kontrast til samtidas gråtkvalte religiøse retorikk.  

Knutsen tilbakeviser bl.a. noen av de anklagene som er blitt reist mot den gamle dikterpresten.

Det kan sikkert påvises uheldige sider ved dikterens liv, men dette må ikke fortrenge hans epokegjørende innsats for å gjøre det nesten usynlige Nordland til en synlig del av Norge, og for å gjøre nordlendingenes liv synlig, også for dem selv. 

Boka "Petter Dass. Prest – pedagog – humorist" (Angelica Forlag AS 2019) av Nils Magne Knutsen med illustrasjoner av Karl Erik Harr kan den kvelden kjøpes til en hyggelig rabattpris.

Enkel servering.

Velkommen!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 19. september 2019 kl. 20.00–21.00
Hvor: Norges arktiske universitetsmuseum (Tromsø Museum)
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne