Mobbing

Denne forelesningen tematiserer mobbing og nettmobbing, omfang og konsekvenser, opplæringsloven og forebyggende tiltak.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Foreleser: Førsteamanuensis Henriette Kyrrestad .

Konsekvensene for barn og unge som utsettes for mobbing og/eller nettmobbing kan være alvorlige. Mobbing og nettmobbing er relatert til psykiske helseproblemer som depresjon og angst, samt helseplager som magesmerter, søvnproblemer og hodepine. I tillegg påvirker det å bli utsatt for mobbing sosial fungering som ensomhet og lav selvtillit. Skolene er gjennom ny opplæringslov pålagt en aktivitetsplikt, men fremdeles er det varierende kvalitet i skolenes håndtering av mobbesaker. Til tross for evidensbaserte tiltak som har vist seg å være effektive mot mobbing er forekomsten relativt stabil.
Forelesningen passer for alle som er interessert i temaet mobbing og jobber med barn og unge.

Foredraget er åpent og en del av emnet Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge.
Studenter ved studiet trenger ikke å melde seg på.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 29. oktober 2019 kl. 10.30–12.15
Hvor: Scandic Kirkenes, Kongensgate 1-3, Rom Stoltenberg 1
Studiested: Kirkenes
Målgruppe: gjester / eksterne
Kontakt: Kjærsti S. Magnussen

Påmelding
Frist: 28.10.2019
Fristen har gått ut. Beklager