Krig, politikk og gjenreising. Frigjøring av Finnmark

Historikere ved UiT Norges arktiske universitet vil presentere aktuelle tema knyttet til Finnmark 1944–1945 under festspillene i Harstad:

Hvilken rolle spilte London-regjeringen og de vestallierte i frigjøringen av Øst-Finnmark i oktober 1944? Hvilke planer hadde London-regjeringen

for gjenreisningen av Finnmark etter krigen? Hvilken plass hadde det enorme antallet krigsfanger i forholdet mellom Sovjetunionen og Norge? Hvordan har minnet om krig og frigjøring vært forvaltet av myndighetene og blant folk?

Møteleder: Professor Tom Kristiansen

 

Foredragsholdere:

  • Professor Hallvard Tjelmeland: Londonregjeringen og frigjøringen av Finnmark

  • Førstelektor Fredrik Fagertun: Forventninger og håp hos finnmarksbefolkningen

  • Førsteamanuensis Marianne Neerland Soleim: Krigsfanger og forholdet til Sovjetunionen

  • Universitetslektor PhD Petia Mankova: Sovjetisk minnehistorie og minnepolitikk

  • Professor Einar Niemi: Gjenreisningen av Finnmark og Nord-Troms

 

Når: 24.06.19 kl 11.00–15.00
Hvor: Nordic Hall, Strandgt. 9
Sted: Harstad
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Fredrik Fagertun
Telefon: 77646176
E-post: fredrik.fagertun@uit.no
Legg i kalender