Disputas - MSc Charlotte Teresa Weber

MSc Charlotte Teresa Weber ved NFH  vil offentlig forsvare for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:

"Towards a framework to guide and facilitate interdisciplinary social-ecological system research in practice"

 

Veiledere:

  • Førsteamanuensis Melania Borit, NFH
  • Professor Michaela Aschan, NFH
  • Professor Bruce Edmonds, Manchester Metropolitan University, Storbritannia

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Lucia Fanning, Life Sciences Centre, Dalhousie University, Canada (1. opponent)
  • Seniorforsker Jörn Schmidt, Dep. of Economics, Christian-Albrechts–Universität zu Kiel, Tyskland (2. opponent)
  • Professor Randi Karlsen, Institutt for informatikk, UiT (settemedlem)
  • Professor Vera Helene Hausner, AMB (internt medlem og leder av komiteen)

 

Disputasen vil bli avholdt på engelsk og vil bli ledet av instituttleder Terje Martinussen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

 

Disputasen vil bli strømmet fra følgende lenke: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/044bae2db7784533adc01ff3a72ce31c21

 

 

Når: 27.06.19 kl 12.15–15.00
Hvor: Store auditorium (E-101), NFH-bygget
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Enhet
Kontakt: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Telefon: 776 46018
E-post: ingjerd.nilsen@uit.no
Legg i kalender