Disputas – Master i Biologi Seyed Mohammad Lellahi

Disputas – Master i Biologi Seyed Mohammad Lellahi

Master i biologi Seyed Mohammad Lellahi disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

Breast cancer-associated NEAT1 in cellular stress response pathways

Kort sammendrag av avhandlingen:

NEAT1 har en sentral rolle i å beskytte celler mot stress og er unormalt uttrykt i brystkreft 

Det lange ikke-kodende RNAet NEAT1 ble oppdaget i 2007, og det er nå klart at det er unormalt uttrykt i kreftceller og i nerveceller hos pasienter som er rammet av alvorlige neurodegenerative sykdommer. NEAT1 er nødvendig for dannelse av strukturer i cellekjernen kalt paraspekler. Paraspekler kan binde opp bestemte proteiner og mRNA molekyler og på den måten regulere uttrykket til spesifikke gener. I dette arbeidet har vi studert rollen til NEAT1 i forsvarsmekanismer som aktiveres i kreftceller når de utsettes for stress. Vi har vært spesielt interessert i å finne ut om NEAT1 kan være involvert i å beskytte cellen mot misfoldede proteiner og autofagi. Grunnen til at vi gjør dette er at vi ønsker å forstå rollen NEAT1 har i utvikling av kreft og i resistens mot kreftterapi. Vi fokuserer spesielt på brystkreft.

Veiledere
Hovedveileder førsteamanuensis Maria Perander
Bi-veileder professor Steinar Johansen

Bi-veileder professor Terje Johansen

Bedømmelseskomiteen
Professor Adrian Harris, University of Oxford, England - 1. opponent

Førsteamanuensis Lisa B. Frankel, Danish Cancer Society Research Center, Danmark - 2. opponent

Førsteamanuensis Eva Sjøttem, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet- Leder av komite

Disputasleder
Professor Ørjan Olsvik, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 9.15, samme sted: «lncRNAs as regulators of stress responses in human health and disease»

Når: 13.06.19 kl 11.15–14.15
Hvor: AUD Cortex, MH 2
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Kontakt: Susanne Fomsgaard How
E-post: susanne.fomsgaard.how@uit.no
Legg i kalender