[LØST] Feil med levering av oppgaver i WiseFlow (Digital eksamen)

Målgruppe: studenter
Opprettet: 11.04.19 09:16
Sist oppdatert: 11.04.19 11:04

Oppdatering: 11:00

Leverandør melder fra om at problemet er løst


Det har oppstått en feil i Wiseflow som forårsaker at man ikke får lagret omslaget til eksamensoppgaven og derfor heller ikke får levert oppgaven.

Hvem er berørt

Feilen berører de som har en eksamen som krever at det lages et omslag til eksamensoppgaven. I dag gjelder det spesifikt  emnet SYP-1022-N

Hva skjer?

Seksjon for studieadministrasjon har kontaktet leverandør om problemet, men leverandøren kjenner ikke til hva som forårsaker pårobelemet akkurat nå. De jobber med feilsøking.

Dersom feilen ikke er løst innen innleveringsfristen har gått ut, vil det gis forlenget frist.


Spørsmål vedrørende denne driftsmeldingen rettes til:

Orakelet
Seksjon for Brukerstøtte ved Avdeling for IT
UiT Norges arktiske universitet
Hjemmeside: http://uit.no/orakel
E-postadresse: orakel@uit.no
Telefon: +47 776 44544


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne