Gjesteforelesning med Trygve Wyller, prof UIT: Migrasjon mellom fenomenologi og normativitet: Case og metodiske utfordringer.

Forskningsgruppa Sted, makt og mobilitet og Mangfoldige bærekraftige byer: innovasjon i integrering inviterer til gjesteforelesning med professor Trygve Wyller!
Fredag 26. april kl 12.30-14.00

 

Trygve Wyller er professor ved det teologiske fakultetet ved UiO. Hans  interesseområder inkluderer teologisk vitenskapsteori, etikk og praksis, filosofi, fenomenologi, samt migrasjonsstudier. Wyller har forsket på fenomenet og erfaringen skam, som kom til uttrykk i antologien Skam (2000). Antologien Perceiving the Other (2010), er et resultat av forskning på teologiske og allmenne tolkninger av praktiske aktiviteter, i et fenomenologisk perspektiv. I de senere årene har Wyller kombinert sine interesser for fenomenologi og etikk med fokus på hvilken rolle kirkelig-sosialt arbeid kan sies å ha for utviklingen av medborgerskap (citizenship) for vanskeligstilte mennesker. Wyller har utviklet utrykket heterotopisk diakoni, hvor han trekker på Michel Foucault sitt begrep heterotopi som betegner praksiser og institusjoner som retter et kritisk blikk mot det etablerte samfunn. Dette arbeidet resulterte i antologien Heterotopic Citizen (2009) og utvikling av prosjektet Body, compassion, citizenship – religious topologies in public spaces. Reformulating theories of Christian social practice in a (post) secular age. Wyller leder forskningsprosjektet NORDHOST: Nordic Hospitalities in a Context of Migration and Refugee Crisis, som er sentralt i denne forelesningen.

Når: 26.04.19 kl 12.30–14.00
Hvor: E 0104 SV-HUM-fak
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Lenke: Klikk her
Kontakt: Marit Aure
E-post: marit.aure@uit.no

Påmelding
Frist: 25.04.2019
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender