Havets hemmeligheter: Klimaendringer

Vi ønsker igjen med glede velkommen til Havets Hemmeligheter! Kom og få spennende kunnskap om havet i en uformell og hyggelig setting!

Temaet for denne kvelden er: Klimaendringer og klimarettferdighet.

To bidragsytere vil snakke om utfordringer klimaendringene bringer med seg – både på land og i vann.

Signe Veierud Busch, Førsteamanuensis ved juridisk fakultet UiT og forsker ved Havrettssenteret, vil holde innlegg om de tilfeller der jussen ikke er tilstrekkelig for å følge utviklingene klimaendringene fører med seg – tvert imot, de tilfeller der jussen gjør klimaendringene verre. Signe vil presentere på norsk.

Clare Heyward, Professor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, vil snakke om klimaendringenes skjulte tap og konsekvenser når det gjelder kulturell identitet. Clares foredrag vil bli holdt på engelsk.

Når: 29.08.19 kl 19.00–22.00
Hvor: Champagnekantina
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Christin Skjervold
Legg i kalender