På sporet av improvisatoriske praksiser; Perspektiver på improvisasjon i forskning og planlegging

Åpent seminar i regi av Sted, makt og mobilitet

felespiller under bru

Vi inviterer til seminar for å utforske improvisatoriske praksiser fra ulike perspektiver, og inn mot ulike felt; byplanlegging, stedsutvikling, interkulturell pedagogikk, integrering etc. Vi er opptatt av det stedssenitive, og har et kritisk blikk på innovasjons-imperativet som preger disse feltene, og etterhvert også forskninga. Hvordan sikre rom for kreativitet og improvisasjon? Målet med seminaret er å utforske ulike perspektiv på hvordan vi som forskere kan forstå og arbeide med begrepet og fenomenet improvisasjon. I vår forsking ser vi eksempler på at en fra politisk eller institusjonelt hold forsøker å styre prosesser, enten det handler om byplanlegging, pedagogikk, fritidsorganisering eller kulturarrangement. Samstundes ser vi barn, unge og voksne som gjennom ulike uttrykksformer og virkemidler forsøker å skape egne fortolkninger, bidra til redefinering av eksisterende strukturer og skape nye rom for deltagelse. Spenningsfeltet mellom planlegging og planløshet utfolder seg mellom det pre-etablerte og det selv-organiserte, og reiser mange spørsmål. Hvordan kan vi skape rom som etablerer kompromiss mellom det planlagte og det planløse? Hvordan planlegge for det ukjente? Hvor går grensen mellom det spontane og det improvisatoriske? Hvordan legger vi opp våre forskningsdesign slik at vi åpner for improvisatoriske praksiser?

 

Program:

09.00: På sporet av improvisatoriske praksiser. Innledning ved Anne-Lene Sand, Syddansk Universitet og Anniken Førde, UiT

09.45: Om å starte i midten og blive der - det uferdige som utfordring. John Pløger, Universitetet i Agder

10.30: Kaffepause

10.45: Institutt for natur og kunst; Et eksperiment i møte mellom forskning og kunst.

Britt Kramvig, UiT

11.15: Diskusjon

12.00. Lunsj

13.00: Å skrive seg inn i fellesskap; Erfaringer fra Snakk for deg sjøl. Rebekka Brox Liabø, dramapedagog og forfatter.

13.30: Eksperimentell planlegging. Torill Nyseth, UiT

14.00: Improvisasjon

15.00: Slutt for dagen

Når: 22.03.19 kl 09.00–15.00
Hvor: SV-HUM E-0103
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne
Kontakt: Anniken Førde
E-post: anniken.forde@uit.no

Påmelding
Frist: 18.03.2019
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender