Tusen takk for din deltakelse på PFH-semainaret 21. mars 2019.

Her finner du presentasjonene: PFH 2019

 

 

Velkommen til Peter F. Hjort-seminaret ved UiT i Tromsø torsdag 21. mars 2019

For femte gang inviterer UiT Norges arktiske universitet til et dagsseminar, der nordnorsk arbeids- og næringsliv, studenter og fagmiljøene ved UiT møtes for kunnskapsutveksling, nettverksbygging og samarbeid.

Peter F. Hjort-seminaret handler om å se muligheter for samarbeid og hvordan vi i felleskap kan bidra til verdiskaping og innovasjon i landsdelen.

Årets overordnet tema er: Infrastruktur – hvordan skape gode rammer for verdiskapning, bærekraft og utvikling.

Seminaret er delt inn i en plenumsdel og parallelle arbeidsøkter. Du kan velge mellom følgende arbeidsøkter:

A: Infrastruktur for transport og logistikk
B: Det fornybare Nord-Norge - teknologi og energi (fulltegnet)
C: Norske sjømatprodukter i Europa - kvalitet og marked
D: Næringslivet som framtidens læringsarena? (fulltegnet)

Vi håper du vil delta i erfaringsutvekslingene og diskusjonene, og slik bidra til en drivkraft i nord på tvers av sektorer, bransjer og fagområder.

Nytt av året er at vi også inviterer til en arbeidsøkt i Narvik tirsdag 19. mars: Fremtidens byggenæring i nord. Denne arrangeres i samarbeid med Teknologifestivalen i Nord-Norge (TINN).

Program plenumsdel:

Kl 10:30 Velkommen ved Anne Husebekk, rektor, UiT Norges arktiske universitet

Innlegg - vi møter: 
  • Bård Meek-Hansen, daglig leder, Grovfjord Mek. Verksted AS: "GMV Zero-eksempel på utvikling av nullutslippsteknologi mellom Grovfjord mek. verksted og UiT"
  • Matteo Chiesa, leder for Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC), UiT: "Innovasjon, energi og syntese i fornybarsamfunnet"
  • Maria Utsi, direktør, Festspillene i Nord-Norge: "Kunst og kultur som driver for økt tverrfaglighet i nord"
Speedinnlegg - vi møter:
  • Erland Loso, avdelingsdirektør for bygg og eiendom, UiT: "Haldeobservatoriet  – forskning og drift i praksis"
  • Bente Haug, instituttleder, reiseliv og nordlige studier, UiT: "Arktisk turisme og bærekraftsutfordringer"
  • Tore Henriksen, leder for K.G.Jebsen-senter for havrett, UiT: "Havretten og den blå åkeren"
  • Elin Haugdal, professor i kunsthistorie, HSL, UiT: "Nordnorsk arkitekturguide"
  • Renate Døving Osvik, stipendiat, Norges fiskerihøgskole, UiT: "Finnfjordprosjektet: Alger - en del av fremtiden" 

Kl 12:00-13:00 Lunsj
Kl 13:00-16:00 Arbeidsøkter
Kl 16:00-17:00 Mingling & (finger)mat 

Velkommen/Bures boahtin

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 21. mars 2019 kl. 10.00–17.00
Hvor: UiT Tromsø, Teorifagbygget hus 1
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte