Jubileumsseminar Arvid Viken 70 år: MAKT OG MOTMAKT I REISELIVET

Jubileumsseminar Arvid Viken 70 år

Jubileumsseminar Arvid Viken 70 år Foto: UiT

For vel 50 år siden startet Arvid sin akademiske karriere som student på Blindern. Et sentralt tema i datidens samfunns- og vitenskapsdebatt var nettopp makt. Temaet har hatt stadig fornyet aktualitet. Det kan spores i mange av Arvids arbeider i tiårene som har fulgt og har høy aktualitet for reiselivsnæringa i dag. Turisme gir både muligheter og utfordringer for folk og samfunn så vel som for miljø. Mange vil si at turisme alltid er forbundet med makt, enten vi diskuterer klimaendringer, reiselivets forhold til lokale økologier eller turismen som del av stedsutvikling og sentrum-periferi-relasjoner.

Dette seminaret vil starte med kortere presentasjoner fra seks gode kollegaer av Arvid. Jubilanten vil så gi en introduksjon selv, før vi går inn i en paneldebatt om makt og motmakt i reiselivet med alle innlederne.

Sted: UiT, Campus Alta, rom 1042

Tid: 12.45-16.40


Program

Simone Abram, Durham University
Rasjonalitet og romantisisme i reiseliv. En uhåndterlig ambivalens?

Dieter Müller, Umeå universitetet
Var har makten tagit vägen? Några tankar kring turismutveckling i Norr och den vetenskapliga betraktelsen av denna

Kaffepause

Kjell Olsen, UiT Norges arktiske universitet
Turisme og behovet for forskjell: Om kvensk turisme

Torill Nyseth, UiT Norges arktiske universitet
The Good, the Bad and the Ugly! Kampen om legitimitet i forvaltningen av det arktiske nord

Anniken Førde, UiT Norges arktiske universitet
No camping here. Å ta folks uro på alvor

Kaffepause

Arvid Viken, UiT Norges arktiske universitet
Innleder til paneldebatt: Makt og motmakt i reiselivet

Frigg Jørgensen, Simone Abram, Dieter Müller, Kjell Olsen, Torill Nyseth, Anniken Førde og Arvid Viken. Moderator: Bente Haug
Paneldebatt

Avslutning
Bente Heimtun

Når: 31.01.19 kl 12.45–16.40
Hvor: Rom 1042
Sted: Alta
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Ansvarlig: Tommy Skum Hansen
Legg i kalender