Er du interessert i aldring?

Helsefak og Tromsøundersøkelsen inviterer til seminar om aldring på tvers av fagområder, fakulteter og institusjoner. Her kan du få ideer til nye forskningsprosjekter, studentoppgaver og samarbeid.

 

Er 70 virkelig det nye 60? Hva skjer med hjertet, hjernen og nyrene når vi eldes? Og hvordan står det til med livsgleden blant eldre?

Vårt ønske er å utvikle og styrke samarbeid på tvers av fagmiljøer og inspirere til mer forskning på aldring. På seminaret presenteres pågående forskning og tilgjengelige data, og mer enn 20 foredragsholdere fra UiT, UNN, OsloMet og Folkehelseinstituttet vil presentere sin forskning.

Vi ønsker velkommen til forskere, ansatte og studenter med interesse for temaet.

Seminaret vil IKKE bli strømmet.

NB: Vi har byttet lokaler til det største auditoriet  i MH Vest, 08.316, Aud. Cerebrum. 

 

Program

For detaljert oversikt over titler og foredragsholdere under minipresentasjonene, se tabell lengre ned.

Møteleder er Maja-Lisa Løchen, professor og faglig rådgiver for formidling ved UiT Norges arktiske universitet og overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

0945-1000: Kaffe/te og lett servering

1000-1010: Velkommen v/ Sameline Grimsgaard, leder Tromsøundersøkelsen

1010-1025: Data i Tromsøundersøkelsen v/ Laila A. Hopstock, forsker Tromsøundersøkelsen

1025-1145: Minipresentasjoner av pågående forskning og samarbeid 

1145-1230: Minglelunsj

1230–1315: Minipresentasjoner av pågående forskning og samarbeid

1315-1345: Kaffe og mingling

1345–1445: Minipresentasjoner av pågående forskning og samarbeid

1445-1500: Oppsummering v/ Sameline Grimsgaard

Kategori Tittel Foredragsholder Tilhørighet
Kategori Tittel Foredragsholder Tilhørighet
Tilgjengelige data for forskning på aldring Praksisnett - https://www.uib.no/praksisnett Johan Gustav Bellika Nasjonalt senter for e-helse (NSE)
Tilgjengelige data for forskning på aldring Eldres orale- og allmennhelse - muligheter til fremtidig felles forskning Nils Oscarson Tannhelsetjenestens Kompetansesenter for Nord-Norge
Tilgjengelige data for forskning på aldring Bruk av store registerdata for å utforske legemiddelbruk blant eldre Lars Ailo Bongo Fakultet for naturvitenskap og teknologi/UiT
Tilgjengelige data for forskning på aldring Aldring i folketellingene Gunnar Thorvaldsen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning/UiT
Tilgjengelige data for forskning på aldring Norsk historisk befolkningsregister: et flergenerasjonelt blikk på aldring Hilde L. Sommerseth Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning/UiT
Fysisk funksjon og livskvalitet Er virkelig 70 det nye 60?, og hva kan gripestyrke si oss om mulighetene for et langt liv Bjørn Heine Strand Folkehelseinstituttet
Fysisk funksjon og livskvalitet Referanseverdier på fysiske funksjonstester Odd-Einar Svinøy OsloMet-storbyuniversitetet
Fysisk funksjon og livskvalitet Is grip-strength associated with osteoporotic fracture? The Tromsø Study 1994-95 Anne Johanne Søgaard Folkehelseinstituttet
Fysisk funksjon og livskvalitet Livsstilsintervensjon Trygve Deraas Helsefak/UiT
Fysisk funksjon og livskvalitet Selvopplevd helse Geir Lorem Helsefak/UiT
Fysisk funksjon og livskvalitet Forskning på livsgledehjem Gunn-Tove Minde og Mona S. Johannesen Helsefak/UiT
Hva skjer med hodet vårt når vi eldes? Mapping the Associations between Pain Tolerance, Cognitive Function, Alzheimer’s Disease, and Cerebral Structural Characteristics Tonje Melum UNN/Helsefak/UiT
Hva skjer med hodet vårt når vi eldes? Endringer i kognitiv funksjon over tid hos eldre, og opprettelsen av et demensregister i Tromsøundersøkelsen Bente Johnsen Helsefak/UiT
Hva skjer med kroppen vårt når vi eldes? Er det livsfarlig å være benskjør? Annette V.Hauger OsloMet-storbyuniversitetet
Hva skjer med kroppen vårt når vi eldes? Aldrende hjerte Maja-Lisa Løchen Helsefak/UiT
Hva skjer med kroppen vårt når vi eldes? Multimorbiditet Christopher S. Nielsen Folkehelseinstituttet/Helsefak/UiT
Hva skjer med kroppen vårt når vi eldes? Aldersrelatert fall i nyrefunksjonen Toralf Melsom UNN/Helsefak/UiT
Hva skjer med kroppen vårt når vi eldes? Kreftstudier i Tromsøundersøkelsen Hege Sagstuen Haugnes UNN/Helsefak/UiT
Hva skjer med kroppen vårt når vi eldes? Aldring og den epigenetiske klokken Bjørn Odvar Eriksen UNN/Helsefak/UiT
Legemidler, helse- og omsorgstjenester Utvidet tverrfaglig samarbeid rundt eldres legemiddelbruk– kan vi forhindre akutte sykehusbesøk? Jeanette Schultz Johansen Helsefak/UiT
Legemidler, helse- og omsorgstjenester Alkohol og aldring Line T. Stelander UNN/Helsefak
Legemidler, helse- og omsorgstjenester Pasientsentrert helsetjenesteteam Gro Berntsen Nasjonalt senter for e-helse (NSE)
Legemidler, helse- og omsorgstjenester Offentlig demensomsorg. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetning Jill-Marit Moholt Helsefak/UiT

 

Illustrasjonsbilde: colourbox.com
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 21. februar 2019 kl. 10.00–15.00
Hvor: MH Vest Aud. Cerebrum (U.08.316)
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Heidi Johansen
Telefon: 40405900

Påmelding
Frist: 18.02.2019
Fristen har gått ut. Beklager