Lørdagsuniversitetet: «All the lonely people – Ensomhet, på jakt etter fakta og myter».

«Det finnes sannsynligvis en egen ensomhet for hver eneste som er ensom», skriver Lars Saabye Christensen i «Magnet». Ensomhet er et fenomen som har vakt interesse i årenes løp, både i litteraturen og filosofien.

I julemåneden desember er det kanskje ett tema som fortjener mer oppmerksomhet enn de fleste andre: Ensomhet. Og i årets siste utgave av det populære Lørdagsuniversitetet fra UiT i Narvik er vi på jakt etter fakta og myter om fenomenet.


I nyere tid har det være fryktet som et stadig mer fremtredende symptom på et samfunn i endring mot individualisering og egosentrisme. Helseministeren kaller det vårt skjulte «folkehelseproblem». I det siste har ensomheten fått plass i media gjennom rapporter om unge mennesker, og særlig studenter som plages av ensomhet.

Vi vil i denne dialogen ta for oss ensomheten, og i tosomhet se på myter og fakta. Vi tar utgangspunkt i filosofiske betraktninger om ensomhet og legger hovedvekt på hva aktuell forskning forteller oss om fenomenet. Hvordan påvirkes vi av ensomhet som ung og som gammel, og hvordan virker den inn på vår helse?

Litt om foredragsholderne:

Gabriele Kitzmüller er klinisk spesialist og spesialsykepleier i eldreomsorg og arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for Helse og Omsorg ved UiT Narvik. Hun har doktorgrad i helsevitenskap med vekt på familielivet etter hjerneslag. Hun har ledet et forskningsprosjekt om ensomhet hos eldre. Som sykepleier har hun jobbet innen ulike fagfelt som psykiatri, barnesykepleie, kirurgisk sykepleie og ledelse.

Johanne Punsvik er sykepleier og universitetslektor ved Institutt for Helse og Omsorg UiT, Narvik, hvor hun leder videreutdanningen innenfor psykisk helse og rus. Hennes mastergrad i klinisk sykepleie handler om rusproblematikk. Som sykepleier har hun erfaring med pasienter som lever med psykiatriske lidelser og rusproblemer.

 

Når: 08.12.18 kl 13.00–14.00
Hvor: Auditoriet Narviksenteret
Sted: Narvik
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Espen Eidum
E-post: espen.eidum@uit.no
Legg i kalender