Disputas - Master i fiskeribiologi og forvaltning Ragnhild Aven Svalheim

Master i fiskeribiologi og forvaltning Ragnhild Aven Svalheim ved NFH vil offentlig forsvare for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:

"Stress responses influencing fillet quality of trawled Atlantic cod and haddock"

 

Veiledere:

  • Professor Helge K. Johnsen, NFH
  • Professor Ragnar L. Olsen, NFH
  • Forsker dr. Stein Harris Olsen, NOFIMA
  • Forsker dr. Øyvind Aas Hansen, Statens Strålevern

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Maria Gudjonsdottir, University of Iceland, Iceland (1. opponent)
  • Forsker dr. Petri Suuronen, Natural Resources Institute (LUKE), Finland (2. opponent)
  • Professor Edel O. Elvevoll, NFH (internt medlem og leder av komiteen)

 

Disputasen vil bli avholdt på engelsk og vil bli ledet av prodekan Michaela Aschan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

 

Disputasen kan også følges via denne lenken: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/d3abaa15ba63492286dca65ce6b437d621

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 12. desember 2018 kl. 12.15–15.00
Hvor: Store auditorium (E-101), NFH-bygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne
Kontakt: Ingjerd Gauslaa Nilsen