Krigshistorisk forum: Bokpresentasjon «Grunnlovens største prøve. Rettsoppgjøret etter 1945»


Krigshistorisk forum inviterar til presentasjon av den ferske boka «Grunnlovens største prøve. Rettsoppgjøret etter 1945» ved forfattarane Baard Herman Borge og Lars-Erik Vaale

«Grunnlovens største prøve. Rettsoppgjøret etter 1945», Scandinavian Academic Press, 2018

Grunnloven ble satt på sin hittil største prøve i overgangen fra diktatur til demokrati i Norge etter 1945. Myndighetenes ønske om et strengt og omfattende oppgjør med landsforrædere og krigsforbrytere førte i mange tilfeller til at de tiltaltes grunnlovsfestede rettssikkerhet ble krenket snarere enn beskyttet.

I denne boken undersøker statsviteren Baard Herman Borge og historikeren Lars-Erik Vaale hvordan statsmaktene og opinionen så på Grunnlovens bestemmelser om blant annet lovgivningsmyndighet, maktfordeling, tilbakevirkning, ytringsfrihet og inndragning i sammenheng med rettsoppgjøret.

Dette er den første vitenskapelige studien som dekker oppgjørets grunnlovsmessige side både i dybden og bredden, slik forberedelsen, gjennomføringen og diskusjonen viste i perioden 1940–65. Boken bygger på et rikt tilfang av primærkilder og sekundærlitteratur fra norske og utenlandske arkiver og biblioteker, som hittil i liten grad har blitt benyttet av forskere.

Baard Herman Borge er førsteamanuensis i statsvitskap ved UiT Norges arktiske universitet. I 2012 disputerte han på avhandlinga «I rettsoppgjørets lange skygger. Andre generasjons problemer i lys av moderne transisjonsteori». Lars-Erik Vaale er historikar og lektor ved Kragerø Læringssenter/universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har blant anna gitt ut boka «Dommen til døden. Dødsstraffen i Norge 1945-50» (Pax 2004).

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
10.12.18 kl. 14:15 - 16:00
Hvor:
BLIA N-119 (Åse Hjort Lervik-rommet) i 1. etasje, sørfløya i Breiviklia
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Telefon:
+4777644359

Kontakt:
Hallvard Tjelmeland