UiT-frokost med Tommy Ose: Hvorfor kaster vi mat?


Hvilken verdi har maten for oss? Tar vi den for gitt, siden en av tre poser vi tar med oss fra butikken havner i søpla? 

Dette var noen av spørsmålene Tommy Ose (forsker, Norut) stilte seg da han begynte på feltarbeid til doktorgraden. Han fulgte husholdninger i Tromsø sine holdninger og handlinger til mat og kommer til årets siste UiTfrokost for å fortelle om resultatene.

Det at vi i dag i mye mindre grad ser konsekvensen av ressursbruken vår enn tidligere, bidrar til at matens opphav blir usynlig for oss, som igjen senker terskelen for å kaste mat. Da blir det også vanskeligere å forestille seg konsekvensen av egne handlinger og hva som må til for å få til en endring. Tommy Ose vil fortelle om hvordan ressursbruken går inn i en enorm global infrastruktur for matproduksjon, distrubusjon og til slutt avfallshåndtering, har han også interessante funn fra Tromsø på hvordan en betydelig uformell økonomi bidrar til å motvirke denne tendensen. Råvarer som fisk, bær, kjøtt og  poteter fra omlandet gis til slekt og venner inne i byen. Disse sesongmessige gavene har en høyere terskel for å bli kastet, og dette skyldes at relasjonen til matens opprinnelse er sterkere.

 

Men hvor blir maten av når den blir kastet? I Tromsø kaster hver person i gjennomsnitt ca 1 kg avfall pr dag. Halvparten blir sendt til materialgjenvinning (nye produkter) mens den andre halvparten går til energigjenvinning (forbrenning). Bare en bitteliten andel av avfallet, under 3 % blir lagt på deponier. Vi har invitert Britt Mathisen Limo, adm. dir. i Remiks til å fortelle om hvor matavfallet blir av og hvordan den er en del av et større kretsløp for gjenvinning og gjenbruk. Og ikke minst: Hva som skjer konkret med matavfallet du leverer i grønn pose i Tromsø?

 

UiT-frokost arrangeres av studentene på institutt for samfunnsvitenskap og er en faglig-politisk arena hvor vi tar opp dagsaktuelle spørsmål. 

Gratis frokost og kaffe serveres fra 0845. 

 

Vel møtt! 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
07.12.18 kl. 09:00 - 10:15
Hvor:
B-1005 HSL-fakultetet
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Studenter

Kontakt:
Berit Kristoffersen
Vedlegg / Bilder
tommy