Juleseminar -Russland, Norge og Nordområdene. Relasjoner gjennom århundrer


Vi lever i en tid med spenning mellom Russland og Europa, og også Norges forhold til vårt naboland i nord nedfrosset på sentralt politisk nivå. Noen snakker om en ny kald krig mellom øst og vest. Kontaktene innenfor kultur, vitenskap og utdanning har imidlertid i liten grad blitt rammet. På noen felter har de faktisk blitt styrket de siste årene, spesielt i nordområdene, der Norge har sin 196 km lange grense mot Russland.

Bøkfjordbrua, Kirkenes Foto: Roman Gokkoev

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, som i 2018 fyller 50 år, har vært særlig aktiv i utbyggingen av forbindelsene over grensene i nord etter oppløsningen av Sovjetunionen. Allerede for 25 år siden ble det etablert et tett samarbeid med det største universitetet i Nord-Russland, Det nordlige (arktiske) føderale universitet i Arkhangelsk, innenfor forskning og utdanning.

Seminaret den 8. desember vil dreie seg om dette samarbeidet og vise bredden i den forskningen som foregår ved UIT Norges arktiske universitet innenfor humanistiske fag og samfunnsfag. Fremstående spesialister vil ta for seg sentrale temaer i de norsk-russiske relasjonene i nord: den felles grensen, handel og økonomiske relasjoner, konsulatvesenet og diplomatiets rolle, kontakter i krig og fred, samisk samarbeid over grensene, forskningssamarbeid innenfor polarforskning med vekt på Nansen og Amundsens kontakter med russiske polarforskere, men også russisk innvandring til Nord-Norge og utveksling av studenter i nord etter Sovjetunionens sammenbrudd.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
08.12.18 kl. 13:00 - 16:15
Hvor:
Litteraturhuset, Oslo
Studiested:
Tromsø, Kirkenes
Målgruppe:
Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne

Kontakt:
Anne Figenschou
Vedlegg / Bilder
Oslo seminar 2018 English.doc FINAL
Oslo seminar 2018 Norwegian.doc FINAL