førsteamanuensis Toril Opsahl ved Multiling – senter for flerspråklighet, UiO:" /> førsteamanuensis Toril Opsahl ved Multiling – senter for flerspråklighet, UiO:" />

Sommerfelt-forelesninga 2018 ved Toril Opsahl, Multiling – senter for flerspråklighet, UiO

Det sosiolingvistiske fagmiljøet ved UiT har gleden av å invitere alle språkinteresserte til årets Sommerfelt-forelesning med førsteamanuensis Toril Opsahl ved Multiling – senter for flerspråklighet, UiO:

–Nord er nord og sør er sør, men inni er vi like. Grammatisk variasjon i sosiolingvistisk perspektiv.

På smussomslaget til Alf Sommerfelts bok Språket og menneskene (1948) kan vi lese hvordan «språkspørsmålene har en merkelig evne til å vekke strid og diskusjon. Nettopp derfor bør vi ruste oss med kunnskaper om hva språket er, hvordan det har utviklet seg og hva det betyr som sosialt fenomen». Det er nettopp grammatisk variasjon forstått som sosialt fenomen som er tema i denne forelesningen. Noen utviklingstrekk i nordnorske språkkontaktområder og i heterogene byområder i Oslo har vist seg å være fascinerende like. Dette gjelder blant annet både verbplassering og utvikling innafor genuskategorien. Selv om noen av disse trekkene kan virke marginale, for eksempel i en opptelling av korpusforekomster, har de et rikt meningspotensial. Både verbplassering og genusvariasjon er blitt brukt til å uttrykke og forhandle fram ulike identiteter og former for tilhørighet, både geografisk og sosialt. Trekkene er derfor særlig interessante for å forstå mer om samspillet mellom språk og samfunn. I forelesningen ligger hovedvekten på eksempler fra oslostudier, men funn fra tromsøforskere koples også inn. Forelesningen går også i dialog med noen av tekstene til mannen som har gitt navn til forelesningsrekka, Alf Sommerfelt.

Etter forelesninga forflytter vi oss til mesaninen mellom B- og D-fløya der det serveres forfriskninger. Alle er hjertelig velkommen!

Sommerfelt-forelesninga markerer forholdet mellom språk og samfunn som et sentralt forskningsfelt ved Institutt for språk og kultur. Den arrangeres i samarbeid mellom forskningsgruppa LAIDUA og nettverket Språk og samfunn.

Når: 22.11.18 kl 14.00–16.00
Hvor: Auditorium E0101
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Åse Mette Johansen
Legg i kalender