Intellektuell og moralsk dannelse - den forsømte arven ved norske universiteter

ACADEMIA BOREALIS, Nord-Norges Vitenskapsakademi, inviterer 12. desember kl. 1900 til foredrag på Tromsø Museum med professor Bernt Hagtvet, tidl. ved Universitetet i Oslo. Velkommen!

 

 

 ‘Intellektuell og moralsk dannelse - den forsømte arven ved norske universiteter.

Hvordan møte en verden hvor religion og politikk fanatiseres og hvor vi oversvømmes av fake news?’

 

Internasjonaliseringen av universitetene reiser en rekke spørsmål av vidtrekkende betydning: Hva er forholdet mellom nasjonal arv og internasjonal kunnskapssøken? Hva er forholdet intellektuell dannelse/yrkesforberedelse? Hva er forholdet mellom universitetenes autonomi og press fra politikk og næringsliv om "nytte" og "impact"?

Hva menes med disse vimplene? Hvorfor skal flest mulig gå på universitetene? Hva skal til for å hjelpe de som kommer til kort?  Hvorfor står det så dårlig til med gjennomstrømmingen etter 15 år med "kvalitetsreform"? Hva kan universitetene gjøre i en tidsalder preget av fundamentalisering av politikk og religion? Hvorfor behøver universitetene byråkratiseres så voldsomt?

Dette er en del av de spørsmål Bernt Hagtvet vil berøre i sitt foredrag den 12. desember.

Hagtvet var professor i statsvitenskap ved UiO inntil han ble fratatt stillingen fordi han fylte 70 år. Etter det har han vært gjesteprofessor ved Yale, mottatt Eilert Sundts forskningspris og er nå tilknyttet som professor II ved Bjørknes Høyskole i Oslo. Til våren kommer en bok om den spanske borgerkrigen. Han er fast skribent i Dag og Tid og spaltist i Aftenposten.

I 2011 var han medredaktør for samleverket Dannelse: Tenkning, modning, refleksjon på Dreyers forlag i Oslo, en antologi på 800 sider som ved hjelp av bidrag fra mange fag forsøkte å reise en del grunnleggende spørsmål om universitetenes framtid. Han var også med i Dannelsesutvalget som avga sin innstilling i 2012.

 

 

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte


Gratis inngang. Velkommen!


Arr.: ACADEMIA BOREALIS, Nord-Norges Vitenskapsakademi 

 

Last ned invitasjon her

Når: 12.12.18 kl 19.00–20.30
Hvor: Tromsø Museum
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Synnøve des Bouvrie
Legg i kalender
Vedlegg / Bilder:
Hagtvet 12..des.2018