" /> " />

Hav i nord og mørke

Academia Borealis, Nord-Norges Vitenskapsakademi, inviterer onsdag 7. november kl. 1900 til Harangforelesning på Tromsø Museum. Professor Marit Reigstad og professor Jørgen Berge, UiT, forteller om forskningsprosjektene "Arven etter Nansen" og "Polarnatt". Velkommen!

Havet i nord er i endring. Vi ser på mange måter konturene av et nytt Arktis, og behovet for kunnskap om dette nye Arktis i rask endring er økende. Forskningsprosjektene Arven etter Nansen og Polarnattprosjektet viser på hver sin måte hvordan vi gjennom nytenkning og ny teknologi kan snu opp ned på etablerte forestillinger og angripe komplekse forskningsutfordringer i nord.

 

Foredrag ved prosjektlederne Marit Reigstad og Jørgen Berge, professorer i arktisk og marin biologi, Institutt for arktisk og marin biologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT Norges arktiske universitet.

 

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

 

Gratis inngang.

V e l k o m m e n!

 

 

Arr.: ACADEMIA BOREALIS, Nord-Norges Vitenskapsakademi

Last ned invitasjon her

Når: 07.11.18 kl 19.00–20.30
Hvor: Tromsø Museum
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Synnøve des Bouvrie
Legg i kalender
Vedlegg / Bilder:
Reigstad-Berge 7. nov.,2018