Fugleåret 2018


Norges Ornitologiske Forening Tromsø inviterer tirsdag 6. november kl. 1900 til oppsummering av fugleåret 2018 v/ forsker Karl Birger Strann. Møtet er åpent for alle. Gratis inngang. Velkommen.


Tjelden - årets fugl 2018. Foto: Oddvar Hagen
Forsker Karl Birger Strann har oversikt som få andre over fuglelivet i Nord-Norge.
Få, om noen, bruker så mange timer i terrenget til registrering av fugl som han.
Derfor kan han også si noe om utviklinga i fuglebestandene fra år til år.
Få med deg et av årets høydepunkter.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
06.11.18 kl. 19:00 - 20:30
Hvor:
Tromsø Museum
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle