Lørdagsuniversitet: Ishavsferdene: «en skole i manddom og selvovervindelse»? Fangstfortellinger fra Arktis

Velkommen til studieårets første Lørdagsuniversitet i Alta. Førsteamanuensis Silje Solheim Karlsen vil snakke om den norske fangstlitteraturen, blant annet om Wanny Woldstad, første kvinne som fangstmann på Svalbard, og isbjørnkongen Henry Rudi.   

 

Foredraget heter:

Ishavsferdene: «en skole i manddom og selvovervindelse»?  Fangstfortellinger fra Arktis.  

Foredragsholder: Silje Solheim Karlsen, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Tidspunkt: Alta bibliotek 10. november kl. 13.00-14.00.

FØRSTE KVINNE: Wanny Woldstad var den første kvinnen som ble "fangstmann" på Svalbard. Hør mer om henne på dette Lørdagsuniversitetet. Foto: Tromsø Museum

Om foredraget:  

Ishavsferdene utgjør et sentralt kapittel i den norske polarlitteraturen. Ishavsskutene til øst- og vestisen og overvintringsfangsten på Svalbard sysselsatte flere hundre gutter og menn fra Nord-Norge, og plantet drømmer i kanskje enda flere. For mange var fangstmannen og polarfareren et mandighetsideal, for eksempel skrev Fridtjof Nansen om ishavsferdene i storverket Nord i Tåkeheimen fra 1911:  

“Helt siden Nordmændenes tidlige reiser har vistnok ishavsfærderne git menneskeheten materielle værdier, som rike fiskerier, hval- og sælfangst og andet; de har git videnskabelige værdier i kundskab om ukjendte strøk og forhold; men de har bragt ulike meget mer; de har har hærdet menneskeviljen til overvindelse af vanskeligheter; de har, gjennem skiftende tiders slaphet, været en skole i manddom og selvovervindelse, og har holdt mandsidealer frem for den opvoksende slekt; de har git fantasien næring, har git barnet eventyret, og de har løftet den voksnes tanker fra hverdagens stræv. Ta de arktiske reiser ut av vor historie, blir den ikke fattigere?” ( Nansen 1911: 2) 

  

I dette foredraget vil Silje Solheim Karlsen snakke om den norske fangstlitteraturen, blant annet om Wanny Woldstad, første kvinne som fangstmann på Svalbard, og isbjørnkongen Henry Rudi. Er dette heltefortellinger og fortellinger om barske mannsidealer?  

 

Lørdagsuniversitetet er UiTs populærvitenskapelige foredragsrekke, og i vår trakk foredragene i snitt over 100 publikummere. 

I Alta tilbys det også Lørdagsuniversitet. Dette studieåret vil det være tre ulike foredrag.  

 

Første er 10. November og det siste er 6. april. Tradisjonen tro har UiT et foredrag i forbindelse med starten av Finnmarksløpet 9. mars. 

 

 

Når: 10.11.18 kl 13.00–14.00
Hvor: Alta bibliotek
Sted: Alta
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Inger Elin Utsi
Telefon: 78450355
E-post: inger.e.utsi@uit.no
Legg i kalender