Seminar om joik “Vinden gav – vinden tok”

Joikeforeninga (Juoigiid Searvi) og Tromsø Museum - Universitetsmuseet inviterer til seminar om joik i Sápmi. Seminaret er åpent for alle. Gratis inngang. Velkommen!

Seminaret, som holdes som ei 20-års feiring av Joikeforeninga (Juoigiid Searvi), tar for seg joiken i hele Sápmi, sørsamisk, lulesamisk, nordsamisk og østsamisk område samt joikens stilling før, nå og i framtida.

Tolking mellom samisk – norsk - russisk

Seminaret er åpent for alle og blir holdt i Museumssalen på Tromsø Museum.

Gratis inngang.

[For samisk se under]

SEMINAR OM JOIK “Vinden gav – vinden tok”

PROGRAM
10.00-10.10 Åpning
10.10 – 10.30 Utfordringer og rekruttering innen leudtradisjon
Domna Khumjuk – leud tradisjonsutøver
10.30 – 11.00 Joikens stilling i Umesamiskområde – joiker Sara Ajnnak
11.00 – 11.30 Arbeid med vuolie i sørsamisk område – Charlotta Kappfjell
11.30 – 12.00 Spørsmål og diskusjon
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.30 Joik i arkiv - professor Ola Graff - Tromsø Museum
13.30 – 14.00 Omvisning på Tromsø Museum; joikesamlingen
14.00 – 14.15 Spørsmål
14.15 – 14.30 Pause
14.30 – 15.00 Revitalisering av livđ joikeform – Anna Morottaja
14.45 – 15.15 Joikens stilling i sjøsamisk område
Sandra Márjá West – joiker og festivalsjef Riddu Riđđu
15.15 – 15.30 Spørsmål
15.30 – 16.00 Status for nordsamisk joik
leder i Juoigiid Searvi Biret Ristin Sara
16.00 – 16.15 Debatt og avslutningLUOHTESEMINÁRA “BIEGGA BUVTTII BIEGGA DOALVVUI”
(Luohti ovdal, dál ja boahtteáiggis)
Tromssa Museas, 15.11.18
PROGRÁMMA
10.00-10.10 Rahpan
10.10 – 10.30 Hástalusat ja rekrutteren leud árbevierus
Domna Khumjuk – leudejeaddji
10.30 – 11.00 Luođi dilli Ubmisámi guovllus – juoigi Sara Ajnnak
11.00 – 11.30 Bargu ovddidit vuolie – Charlotta Kappfjell
11.30 – 12.00 Gažaldagat ja ságastallan
12.00 – 13.00 Lunša
13.00 – 13.30 Luohti vuorkkás – professor Ola Graff - Tromsø Museum
13.30 – 14.00 Tromssa Musea čájeha luohtevuorkká
14.00 – 14.15 Gažaldagat
14.15 – 14.30 Boddu
14.30 – 15.00 Livđe árbevieru ealáskahttin – Anna Morottaja
14.45 – 15.15 Juoigama dilli mearrasámiguovllus
Sandra Márjá West – juoigi ja festiválajođiheaddji Riddu Riđđu
15.15 – 15.30 Gažaldagat
15.30 – 16.00 Davvisámi luođi dilli
Juoigiid Searvvi jođiheaddji Biret Ristin Sara
16.00 – 16.15 Ságastallan ja loahpaheapmi

Arr. Juoigiid Seari ja Tromssa Musea
Dulkojuvvo sámi – dáru - ruoššagillii

Kvelden før, onsdag 14.11. kl. 1900 inviterer Stiftelsen Lásságammi og Tromsø Museum - Universitetsmuseet til en Vin&Viten kveld om Nils - Aslak Valkeapää og joiken. Les mer her.

Velkommen til begge arrangement.

Når: 15.11.18 kl 10.00–16.00
Hvor: Tromsø Museum
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig:
Legg i kalender