Båter, tradisjon og innovasjon

I Forbundet KYSTEN og UiT Norges Arktiske Universitets programserie om bygging og bruk av tradisjonelle trebåter, ønsker vi på denne konferansen å fokusere på innovasjon i tradisjon. Hvilke nye praksiser kan tradisjonelle båter inngå i, og hvordan aktualisere tradisjon i bygging av fremtidens opplevelsesøkonomi? Vi ønsker å rette fokus på den immaterielle kulturarven som noe levende som samhandler med og i samfunn som er i pågående endring. Nye måter å reise på, og nye grunner til å reise endrer våre samfunn. Vi spør; hvordan kan de tradisjonelle trebåtene få en plass i den nye og økende turismen, som har fokus på kvalitetsprodukter, miljøspørsmål og opplevelser? Kan et slikt fokus bidra til å styrke ambisjon om vern av tradisjonelle båter, men óg vern av havet og kysten? Kan innovasjon i tradisjonskunnskap bidra til en grønn og bærekraftig turisme – og hvilke tiltak kan støtte opp under en slik ambisjon? Vi ønsker at denne konferansen skal være en møteplass for forskning og kunnskapsmiljøer opptatt av tradisjonsbygging og innovasjon innen turisme og opplevelsesnæringer der kysten, båten og immateriell kulturarv på ulike måter tas i bruk

PROGRAM

 

Onsdag 3 oktober 2018

1100 -  1200: Kaffe og registrering

1200 – 1215: Velkommen og åpning av konferansen ved Per Hillesund, generalsekretær i Forbundet  KYSTEN og Lena Aarekol, direktør ved Tromsø Museum

1215 – 1245: Visjoner for et masterstudie i tradisjonell trebåtbygging ved UiT Norges Arktiske Universitet, ved rektor Anne Husebekk, UiT Norges Arktiske Universitet 

1245 – 1315: Reisen som en arena for læring, ved Britt Kramvig, professor, Institutt for reiseliv og Nordlige studier, UiT Norges Arktiske Universitet

1315 – 1345: Hvalen som lokal utviklingsaktør, ved Camilla Ilmoni, prosjektmedarbeider i "The Whale Andenes" 

1345 – 1415: Tradisjoner som innsatsfaktor for fremtiden, ved assos. Prof. Rhys Evans Høgskulen for Landbruk og bygdeutvikling

1415 – 1430  Kaffe og lefse

1430 – 1500: Hvordan den maritime kulturarv kan anvendes til at skabe en innovativ symbiose, ved Ture Møller, Carsten Hvid og Brian Worm Ahlguist, Kystliv Holbæk

1500 – 1530: Kan museal virksomhet kombineres med kommersiell drift – og hvilke utfordringer utgjør det?, ved Peter Helland Hansen, Hardanger fartøyvernsenter

1530 – 1600: Vihtaloggi  - jubileumsundervisning 2018, Båtbygger Gunnar Eldjarn (og Professor Jakob                         Meløe) UiT

1600 – 1630: Tradisjonsbåter i undervisning og forskning – utfordringer og potensiale, ved førsteamanuensis Terje Planke, Universitetet i Sør-Øst Norge

1630 – 1645: Kaffe og lefse

1645 – 1715: Vi ror til Tromsø! Ved kunstnerparet Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm

1715 – 1745: Oppsummering for dagen, spørsmål og kommentarer

19.00:           Middag på Hildr Gastro pub Torsdag

 

4 oktober

0900 – 0930: Bygda og havet 2.0, ved gründer Roar Svenning fra Stokkøya Sjøsenter

0930 – 1000: Visjoner for nye fremtider langs kysten, ved gründer og musiker Håvard Lund

1000 – 1030: Havets fremtid. Innovative potensialer i tradisjonell kystnære virksomheter, ved                         Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes

1030 – 1100: Turisme og opplevelsesøkonomi – en redningsplanke for den immaterielle kulturarven?, ved Søren Nielsen fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde

1100 – 1115: Kaffe og svele

1115 – 1230: Oppsummering, diskusjon og veien videre

 

Møteleder: Tore Friis-Olsen, Forbundet KYSTEN

Spørsmål kan rettes til Tore Friis Olsen, Forbundet Kysten: tore@kysten.no

Starter: 03.10.18 kl 11.00
Slutter: 04.10.18 kl 13.00
Hvor: Tromsø Museum
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig:
E-post: britt.kramvig@uit.no
Legg i kalender