Fra søppel til ressurs: En ny epoke for plasten?

JUBILEUMSSEMINAR: Vi feirer at Internasjonalt Seminar er 25 år med gratis kaffe, kake og et tilbakeblikk på de siste 25 år. Seminaret åpnes av ordfører Kristin Røymo og er en del av 50-årsmarkeringen til UiT Norges arktiske universitet.

Plast utgjør en av de største miljøutfordringene i verden i dag. Vårt enorme forbruk av plast og plastforsøpling har ført til store, globale problemer som ikke løses av seg selv. Samtidig har den store oppmerksomheten rundt temaet ført til nye sosiale fellesskap og en fornyet tro på enkeltmenneskers påvirkning.

• Hvorfor engasjerer plastproblematikken så mange?

• Hva skjer med søppelet som samles inn på dugnad?

• Kan plastsøppel bli en ressurs?

Innledere:
Jorid Anderssen
Førsteamanuensis ved UiT

Sissel H. Eriksen
Førsteamanuensis ved UiT

Signe Sønvisen
Førsteamanuensis ved UiT

Arrangør: Tromsøsosiologene og Internasjonalt Seminar

 

Når: 27.09.18 kl 20.00–10.00
Hvor: Tromsø Bibliotek og Byarkiv
Sted: Tromsø
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Siri Asphaug Holmøy
E-post: siri.asphaug.holmoy@fn.no
Legg i kalender