Kurs i stressmestring med Ella Koren fra Hemis (Tromsø)

Forskerforbundet inviterer ansattemedlemmer til kurs i stresshåndtering med Ella Koren fra Hemis

 

Negativt stress er «den nye folkesykdommen»- som gir helseplager, begrenser glede, livskraft og arbeidsevne. Forskjellen på oss mennesker er ikke hvorvidt vi får helseplager av langvarig belastning, men variasjonen gjenfinnes i tiden det tar før vi merker det. Den beste medisinen er derfor å forebygge, så vi ikke havner i en slik situasjon.

Målet med kurset er å gi en teoretisk innføring i kroppslige reaksjoner på stress, hvordan gjenkjenne signaler på belastning – og hvordan håndtere stress slik at det ikke gir helseplage på sikt.

Tema for kurs:

  • Innføring i stresshåndtering teori
  • Praktisk øvelse til bruk i hverdagen

 

For påmelding send e-post til janet.handley@uit.no innen 28.september.

Når: 03.10.18 kl 13.00–15.00
Hvor: MH Bygg AUD 8 Helsefak
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Inviterte
Kontakt: Janet Handley
E-post: janet.handley@uit.no
Legg i kalender