TPS veiledning

Velkommen til et to dagers kurs for veiledere som skal veilede studenter i tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS).

Kursdager: 18.oktober og 4.desember (kl 08:30-15:30 begge dager)
Målgruppen er veiledere fra praksisfelt (helse -og sosialfag) og/eller universitet som skal veilede studenter i tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS)

 

Innhold
  • Forskning viser
  • Hva er veiledning?
  • Grupper og gruppeprosesser
  • TPS veiledning – utfordringer og muligheter
Det legges opp til aktiv deltakelse gjennom dialog og øvelser.

 

Meld deg på her

 

Litteratur med relevans for emnet

Tveiten, S og Iversen, A (2018). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi. Bergen. Fagbokforlaget

Tveiten, S. (2012). Veiledning – en definisjon, et perspektiv og et praktisk eksempel. I: Skagen, K. (red.). Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. Bergen: Fagbokforlaget.

Tveiten, S. (2013). Veiledning, mer enn ord…Bergen: Fagbokforlaget.

Tveiten, S. og Boge, K. (2014). Empowerment i helse, pedagogikk og ledelse – nye perspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Tveiten, S. (2016). Helsepedagogikk. Bergen. Fagbokforlaget.

Beauchamp, T.L. og Childress, J.F. (2009). Principles of Biomedical Ethics. Oxford: Oxford University Press.

Jamtvedt, G., Hagen, K.B. og Bjørndal, A. (2010). Kunnskapsbasert fysioterapi. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Rolfe, G., Jasper, M. og Freshwater, D (2011). Critical reflection in practice. New York: Palgrave McMillan.

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Starter: 18. oktober 2018 kl. 08.30
Slutter: 04. desember 2018 kl. 15.30
Hvor: UiT Norges arktiske universitet. Medisin og helsefagbygget 2: U.09.308
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, inviterte
Kontakt: Anita Iversen