Folk-til-folk seminar: Oppvekst i Barentsregionen

Dette «Folk til folk-seminaret» avslutter et samarbeid under Forskningsdagene 2018 mellom UiT Norges arktiske universitet og skoleelever fra Kirkenes ungdomsskole og skole nr. 19 i Zapolyarny.

Forskere besøker skolene henholdsvis 18.- og 19. september i Kirkenes og Zapolyarny, Russland. Resultater og betraktninger presenteres på dette åpne arrangementet for byens befolkning.

 

 

I år handler Forskningsdagene om "oppvekst". Dette er et tema som får mye politisk oppmerksomhet og begrepet står sentralt i samfunnslivet. Vi spør i dette seminaret om hvordan det er å vokse opp i et område som har blitt betraktet som et utenrikspolitisk laboriatorium og itillegg i 25 år nå har levd med store internasjonaliseringspørsmål og barentssamarbeid? Ved å kombinere en «forenkling/popularisering» av samfunnsvitenskaplig forskning om «oppvekst» søker vi å se nærmere på hvilke komplekse vilkår som ligger her i nord i spenningsfeltet mellom øst og vest. Hva er ungdommenes muligheter i Barents regionen og i nordområdene generelt, og hvilke muligheter har en Barents-generasjon til å utvikle seg og sin kompetanse? Hva sier ungdommene i norsk- russisk grensesone selv om det å leve i nord?

Når: 20.09.18 kl 18.00–20.10
Hvor: Kirkenes
Sted: Kirkenes
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Lenke: Klikk her
Kontakt: Peter Haugseth
Telefon: 41552965
E-post: peter.haugseth@uit.no
Legg i kalender