Konsuler og konsulatvesen i Nordområdene (Kirkenes)


Konsuler og konsulatvesenet i Nordområdene har hatt stor betydning for det norsk-russiske samarbeidet.

Dette er et internasjonalt seminar viet 25-årsjubileet for Barentsregionen og etableringen av Russlands generalkonsulat i Kirkenes og

Norges generalkonsulat i Murmansk.

 

Første del av seminaret er viet til foredrag som vil gi et historisk bakteppe til konsulatvesenets virke i Nordområdene. Foredragene vil peke på utspring, resultater og motsigelser i diplomati og konsulatvesen i 19. og 20.århundre.

Seminarets andre del vil være debatt- og diskusjonspreget, der generalkonsulatene de siste 25 år (fra 1993 til idag) vil bli gjennomgått. Debatten vil i tillegg diskutere fremtiden for de norsk-russiske relasjonene i nord.

Arrangementet er en del av Uit -Norges arktiske universitets 50 år feiring.

 

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
19.10.18 kl. 16:30 - 20:00
Hvor:
Scandic Hotell Kirkenes
Studiested:
Kirkenes
Målgruppe:
Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte

Kontakt:
Anne Figenschou
Telefon:
40829991