Konsuler og konsulatvesen i Nordområdene (Kirkenes)

Konsuler og konsulatvesenet i Nordområdene har hatt stor betydning for det norsk-russiske samarbeidet.

Dette er et internasjonalt seminar viet 25-årsjubileet for Barentsregionen og etableringen av Russlands generalkonsulat i Kirkenes og

Norges generalkonsulat i Murmansk.

 

Første del av seminaret er viet til foredrag som vil gi et historisk bakteppe til konsulatvesenets virke i Nordområdene. Foredragene vil peke på utspring, resultater og motsigelser i diplomati og konsulatvesen i 19. og 20.århundre.

Seminarets andre del vil være debatt- og diskusjonspreget, der generalkonsulatene de siste 25 år (fra 1993 til idag) vil bli gjennomgått. Debatten vil i tillegg diskutere fremtiden for de norsk-russiske relasjonene i nord.

Arrangementet er en del av Uit -Norges arktiske universitets 50 år feiring.

 

 

 

Når: 19.10.18 kl 16.30–20.00
Hvor: Scandic Hotell Kirkenes
Sted: Kirkenes
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Anne Figenschou
Telefon: 40829991
E-post: anne.h.figenschou@uit.no
Legg i kalender